Accept Försäkringar

Vi rekommenderar Accepts Inkomst Försäkring då vi anser att den är den bästa på marknaden vid denna tidpunkt och ger dig som försäkringstagare bästa skydd och ekonomisk ersättning vid eventuell arbetslöshet.

Tänk på att det krävs en period från köpet av försäkringen tills den börjar gälla så teckna den idag för att vara säker på att du vid en konkurs eller uppsägning är skyddad.