Kan jag få en Inkomst Försäkring

Inkomst Försäkring


Räcker A-kassan om du skulle bli arbetslös?

Från A-kassan får du som mest 11.000 kr/månad, efter skatt! Det är 80% av en månadslön på 18.700 kr. Tar du ut mer i lön kan du teckna en kompletterande inkomstförsäkring hos Accept som tar vid där A-kassan slutar.
För dig som är anställd

Uppfyllder du kriterierna nedan så kan du teckna försäkringen

Du är tillsvidareanställd och omfattas av lagen om anställningsskydd.
Du är stadigvarande bosatt i Sverige.
Du är medlem i Arbetslöshetskassa.
Du har inte fyllt 55 år.

För dig som är egen företagare eller VD

Uppfyllder du kriterierna nedan så kan du teckna försäkringen

Du har fyllt 21 men inte 55 år och är stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst 2 år.
Du har varit verksam i rörelsen de senaste 12 månaderna.
Du är medlem i Arbetslöshetskassa.
Du är inte medveten om eller borde vara medveten om någon kommande konkurs eller likvidation som kan medföra arbetslöshet.
Du har inte de senaste 5 åren varit försatt i konkurs eller de senaste 5 åren varit delägare i fåmansbolag/fåmanshandelsbolag som försatts i konkurs eller likviderats.

För dig som har en kollektiv inkomstförsäkring

Med Accepts Plusförsäkring blir du garanterad ersättning upp till 300 dagar om du blir arbetslös, det exakta antalet dagar beror på hur många ersättningsdagar din kollektiva grundförsäkring täcker.

Plusförsäkringen förlänger den maximala ersättningstiden i din kollektiva inkomstförsäkring med upp till 200 extra dagar från den dag din ersättning från den försäkringen upphör. Dessutom kan du höja försäkringsbeloppet upp till 80 000 kr/månad under de utökade dagarna. Då blir du försäkrad för upp till 80% av din lön. Exakt hur stor andel av lönen som kan försäkras följer alltid de regler som finns i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Kvalifikationstiden för Plusförsäkringen är den samma som gäller för din kollektiva inkomstförsäkring, dock minst 12 månader. Det innebär att du måste ha tecknat Plusförsäkringen motsvarande tid innan du blir arbetslös.